Privacyverklaring

BEE’S COMPANY / BIRGIT CHRISTINE (hierna aangeduid als Birgit Christine) neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Birgit heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over het waarborgen van Birgit Christine bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Birgit Christine

Birgit Christine kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten [en/of producten] van Birgit Christine bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Birgit kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: Birgit gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening [en de levering van producten]. Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Birgit Christine de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Birgit Christine. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Birgit Christine en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
  • Bezoekersgegevens: op de website van Birgit Christine (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
  • Betaalgegevens: Birgit Christine gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Beveiliging

Birgit Christine neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Birgit Christine heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.